Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια μη συνειδητή νευρολογική διαδικασία που συμβαίνει αυτομάτως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα όταν λαμβάνουμε πληροφορίες μέσω των αισθητηριακών συστημάτων μας. Είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει είτε από το περιβάλλον ( αίσθηση αφής, ακοής, όρασης, όσφρησης, γεύσης) είτε από το σώμα του (ιδιοδεκτική και αιθουσαία αίσθηση) και να τις χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινή του ζωή.

 

Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας αποτελεί τη βάση για την αυτονομία των παιδιών αυτών και την ομαλή συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες, στο παιχνίδι, στην κοινωνική συνδιαλλαγή, στην συμπεριφορά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

Στον χώρο μας υπάρχει ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης . Εξοπλισμένη με διαφορετικών ειδών κούνιες, αιώρες, τραμπολίνο, τοίχο αναρρίχησης, μονόζυγο, μπάλες, στρώματα και άλλα κατάλληλα όργανα και παιχνίδια που προσφέρουν στο παιδί ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων.

Στον χώρο μας υπάρχει ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης . Εξοπλισμένη με διαφορετικών ειδών κούνιες, αιώρες, τραμπολίνο, τοίχο αναρρίχησης, μονόζυγο, μπάλες, στρώματα και άλλα κατάλληλα όργανα και παιχνίδια που προσφέρουν στο παιδί ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων.