Εργοθεραπεία

Τι είναι Eργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που προωθεί την υγεία και βοηθά να λυθούν τα προβλήματα που παρεμποδίζουν την ικανότητα του ατόμου να κάνει πράγματα που είναι σημαντικά γι’ αυτόν.

Ο ορισμός της εργοθεραπείας γίνεται εύκολα κατανοητός με βάση την ανάλυση των λέξεων που απαρτίζουν τον επαγγελματικό της τίτλο: Ο όρος «έργο» περιλαμβάνει κάθε σκόπιμη δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκεται το άτομο κατά την διάρκεια της ζωής του.

Ο όρος «θεραπεία» αναφέρεται στην εξειδικευμένη παρέμβαση στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση.

Ο πρωταρχικός στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει, να επανακτήσει ή να διατηρήσει δεξιότητες απαραίτητες για όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Οι εργοθεραπευτές πετυχαίνουν το αποτέλεσμα αυτό, καθιστώντας τα άτομα ικανά να πραγματοποιούν δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή ή τροποποιώντας το φυσικό τους περιβάλλον, προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τη συμμετοχή τους. Η επιστήμη της εργοθεραπείας επιδιώκει την εμπλοκή των ατόμων σε έργα.

«Τα έργα αναφέρονται στις καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι με την οικογένεια τους και στην κοινότητα , τα οποία έχουν σκοπό και νοηματοδοτούν τη ζωή τους. Περιλαμβάνουν τα πράγματα που θέλουν, χρειάζονται και προσδοκούν να κάνουν».

 

Πρώιμη Παρέμβαση

 

Η Πρώιμη Παρέμβαση αποτελεί έναν κλάδο που αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Σύμφωνα μάλιστα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μιας πιθανής μειονεξίας, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη μεταγενέστερων αναπτυξιακών ή συναισθηματικών δυσκολιών του ατόμου. Η πρώιμη παρέμβαση ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία του παιδιού και εμπλέκει όλο το περιβάλλον του. Πιο συγκεκριμένα, αφορά συνήθως σε παιδιά βρεφικής ηλικίας από τη γέννηση έως το τέλος του 2ο έτους και νηπιακής ηλικίας 3ο με 5ο – 6ο έτος, που είτε παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυσκολίες, είτε διατρέχουν τον κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών.

 

Αναλύοντας την έννοια της Πρώιμης Παρέμβασης, ως βασικό χαρακτηριστικό της, είναι το στοιχείο της πρόληψης δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Ειδικότερα με τον όρο Πρώιμη παρέμβαση αναφερόμαστε σήμερα σε όλες τις παιδοκεντρικές μορφές συμβουλευτικών, ψυχοπαιδαγωγικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη συμβουλευτική, εκπαίδευση και καθοδήγηση της οικογένειας, αμέσως μετά τη διάγνωση μιας αναπτυξιακής διαταραχής ή μιας εγγενούς σοβαρής δυσλειτουργίας του παιδιού . Έτσι, η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνότητας ή έχουν αναπτυξιακά προβλήματα. Έχει αποδειχθεί ότι όσο νωρίτερα δεχτεί παρέμβαση ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάπτυξη σε τομείς όπως η κίνηση, το συναίσθημα, η κοινωνικότητα και η ικανότητα για μάθηση. Επομένως, η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και δράσεων που παρέχεται τόσο στα παιδιά που χρειάζονται ειδική στήριξη όσο και στις οικογένειες τους, με απώτερο σκοπό την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ενίσχυση των ικανοτήτων των οικογενειών.

 

Βασικοί στόχοι της πρώιμης παρέμβασης αποτελούν η γνωστική ανάπτυξη, η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση, η λειτουργική συμπεριφορά και αυτονομία του ατόμου που θα το οδηγήσουν τόσο στην ομαλή του ένταξη στο σχολικό πλαίσιο, όσο και στην κοινωνία. Παράλληλα, η πρώιμη παρέμβαση λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς το οικογενειακό περιβάλλον.

Υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο μας