Συμβουλευτική – Ψυχοσυναισθηματική Υποστήριξη

Συμβουλευτική

Ψυχοσυναισθηματική Υποστήριξη

Βασικός ρόλος του προγράμματος,  είναι η υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων και της οικογένειας, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα που αφορούν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από θέματα σχέσεων της οικογένειας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την οικογένεια σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη (αναπτυξιακές, συναισθηματικές διαταραχές κ.α.).