Ομάδες Sherborne & Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

«Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη όλων των παιδιών, αλλά ιδιαιτέρως είναι σημαντικές για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία συχνά δυσκολεύονται να σχετιστούν με το ίδιο τους το σώμα και με τους άλλους ανθρώπους».

Veronica Sherborne, 1990

Ομάδες Sherborne

Η Αναπτυξιακή Κίνηση Sherborne είναι μία μέθοδος κατά την οποία προσφέρονται ποικίλες κινητικές και σωματικές εμπειρίες με στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού σωματικού ελέγχου, της σωματικής αυτοεκτίμησης και τη δημιουργία θετικών σχέσεων με τους άλλους. Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την επίγνωση του σώματος και την επίγνωση των άλλων.

 

Οι δραστηριότητες βοηθούν το άτομο να συγκεντρωθεί έτσι ώστε να συνειδητοποιεί τί γίνεται στο σώμα του, να «ακούει» μέσω του αγγίγματος και του βιώματος των εσωτερικών σωματικών αισθήσεων, αντί του συνηθισμένου τρόπου που έχουμε μάθει να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει να μαθαίνει να κινείται στον χώρο και να αλληλεπιδρά με τους άλλους με τρόπους όπου ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και του χτισίματος θετικών σχέσεων.

 

Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις στην ανάπτυξη όλων των ανθρώπων, αλλά ιδιαιτέρως είναι σημαντικές στα άτομα με δυσκολίες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο, τα ερεθίσματα για κίνηση και η τροφοδότηση με σωματικές εμπειρίες να είναι πιο εστιασμένα κι επαναλαμβανόμενα για παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες αναπτυξιακές προκλήσεις, έτσι ώστε να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

 

Αυτή η μέθοδος δίνει μεγάλη σημασία στην ισότιμη ανάπτυξη τόσο των σωματικών ικανοτήτων όσο και στις θετικές σχέσεις με τους άλλους, μέσα από κοινές εμπειρίες.

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Ψυχο- εκπαιευτικές ομάδες κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μικρές ομάδες παιδιών που στόχο έχουν την καλλιέργεια και την ενίσχυση των ψυχοσυναισθηματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μελών της. Τα μέλη της ομάδας μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον αλληλεπιδρούν, δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις, βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους και μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον που τα περιβάλλει.

 

Η ένταξη των παιδιών στην ομάδα γίνεται μετά από αξιολόγηση και αφού έχουν τεθεί εξατομικευμέμοι στόχοι για το κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ενισχύεται καθώς η ομάδα επιδιώκει την ενίσχυση και γενίκευση όλων των δεξιοτήτων που δουλεύονται και στις ατομικές συνεδρίες.

 

Γενικοί Στόχοι:

Κοινωνική ένταξη & ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων.

Κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες.

Βελτίωση αυτοεικόνας- αυτοπεποίθησης.

Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων.

Ευελιξία & προσαρμοστικότητα.

Ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.


Οι ομάδες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά με: