Προγράμματα

Εργοθεραπεία 

Πρώιμη Παρέμβαση

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που προωθεί την υγεία και βοηθά να λυθούν τα προβλήματα που παρεμποδίζουν την ικανότητα του ατόμου να κάνει πράγματα που είναι σημαντικά γι’ αυτόν.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια μη συνειδητή νευρολογική διαδικασία που συμβαίνει αυτομάτως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα όταν λαμβάνουμε πληροφορίες μέσω των αισθητηριακών συστημάτων μας.

Εργαστήρια

Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους με και χωρίς αναπηρία. 

Συμβουλευτική

Ψυχοσυναισθηματική Υποστήριξη

Βασικός ρόλος του προγραμματος, είναι η υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειας, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα που αφορούν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από θέματα σχέσεων της οικογένειας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την οικογένεια σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη (αναπτυξιακές, συναισθηματικές διαταραχές κ.α.).

LEGO®-based Therapy

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε απ’ τον Dr. Dan LeGoff, παιδιατρικό ψυχολόγο, με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα από την κατασκευή μοντέλων Lego®. 

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

&

Ομάδες Sherborne

«Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη όλων των παιδιών, αλλά ιδιαιτέρως είναι σημαντικές για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία συχνά δυσκολεύονται να σχετιστούν με το ίδιο τους το σώμα και με τους άλλους ανθρώπους».

Veronica Sherborne, 1990

 

Ψυχο- εκπαιευτικές ομάδες κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μικρές ομάδες παιδιών που στόχο έχουν την καλλιέργεια και την ενίσχυση των ψυχοσυναισθηματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μελών της.